709

Ulga inwestycyjna

Zgodnie z art.13 ustawy o podatku rolnym, ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy ponoszą wydatki na inwestycje związane z modernizacją ich gospodarstwa rolnego. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania to 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Okres rozliczania ulgi do 15 lat.

Beneficjenci:

Adresatem ulgi inwestycyjnej są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów będący jednocześnie podatnikami podatku rolnego. Płatnikowi podatku VAT przysługuje ulga odliczona w kwocie netto. Natomiast podatnik podatku rolnego, który nie jest płatnikiem podatku VAT, ma prawo do odliczenia ulgi w kwocie brutto.

Rodzaje przedsięwzięć:

Ustawa o podatku rolnym określa, że odliczyć można wydatki poniesione na modernizację gospodarstwa rolnego takie jak:

  • budowa lub modernizacja  budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
  • zakup oraz zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych jak również urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę;
  • urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl