311

Agroenergia 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 października 2021 roku rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.
Program został podzielony na dwie części:

część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła
i towarzyszące magazyny energii;

część 2) Biogazownie rolnicze
i małe elektrownie wodne.

Kto może skorzystać z programu Agroenergia?

 • Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
 • Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Rodzaje przedsięwzięć w programie Agroenergia:

 • instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej
  10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym instalacje hybrydowe oraz magazyny energii elektrycznej,
 • elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii,
 • biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego.

Ważne informacje dla przyszłych beneficjentów:

 • Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed datą wpłynięcia wniosku o dofinansowanie do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszelkie umowy, faktury oraz projekty, które zostały podpisane/zakupione/wydane przed złożeniem wniosku nie będą brane pod uwagę.;
 • Agroenergia nie łączy się z pozostałymi programami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. Czyste Powietrze, Mój Prąd). Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.;
 • Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie musi być użytkowane przez beneficjenta min. 3 lata od czasu zakończenia prac.;
 • Tylko nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie. Brak możliwości pozyskania środków na rozbudowę lub modernizacje obecnej instalacji.

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl