78

BOŚ- Przejrzysta Pożyczka

Przejrzysta pożyczka zapewnia środki na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Pożyczka może być finansowaniem uzupełniającym rządowego programu „Czyste Powietrze”, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przejrzystą pożyczką można sfinansować:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, węzłem cieplnym i budową/modernizacją instalacji wewnętrznej,
  • zakup i montaż pomp ciepła,
  • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, elektryczne, w przypadku kotłów opalanych biomasą lub węglem, wyłącznie jeśli spełniają kryterium Ekoprojektu, w tym demontaż starego kotła,
  • wykonanie przyłącza gazowego (kotłowania gazowa, przyłącze gazowe, kocioł gazowy, dokumentacja projektowa),
  • zakup i montaż nowego kotła (spośród wymienionych w pkt 3) wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi w tym kolektorów słonecznych,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów,
  • zakup i montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
  • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zakup i montaż modułów fotowoltaicznych - w przypadku równoczesnego realizowania jednego z ww. elementów.

 

Okres

kredytowania

Rodzaj

oprocentowania

Wysokość oprocentowania

(w stosunku rocznym)

Prowizja przygotowawcza

(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)

do 36 miesięcy

stałe

6,50%

3,00%

powyżej 36 miesięcy

do 120 miesięcy

zmienne

WIBOR 6M + 6,10 p.pl marży

 

 

 

 

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl