9321

Chemia - klasa 7

Wiązania kowalencyjne

 

Alkeny

 

Wiązania jonowe

 

Wzory sumaryczne i strukturalne

 

Kwasy karboksylowe

 

Wiązania kowalencyjne

 

Wiązanie jonowe

 

Wzory sumaryczne i strukturalne

 

Prawo stałości składu zw chem

 

Równania reakcji chemicznych