10030

Matematyka - klasa 4

Lekcja 1 Temat: Ułamek jako część całości

Lekcja 1 - cz.1

 

Lekcja 1 - cz.2

 

Lekcja 1 - cz.3

 

Lekcja 1 - cz.4

 

Lekcja 2. Temat : Porównywanie niektórych ułamków zwykłych

Porównywanie niektórych ułamków cz.1

 

Porównywanie niektórych ułamków cz.2

 

Porównywanie niektórych ułamków cz.3

 

Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych

 

Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych cz 2

 

Liczby mieszane
 

 

Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe na osi liczbowej

 

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

 

Ułamek jako iloraz

 

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

 

Odejmowanie ułamków zwykłych cz 2

 

Mnożenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną

 

Ułamki dziesiętne

Ułamek dziesiętny cz. 1

 

Ułamek dziesiętny cz2

 

Dodawanie ułamków dziesiętnych

 

Porównywanie ułamków dziesietnych

 

Zamiana ułamków

Zamiana ułamkow

 

Zamiana ułamków cz2