6410

Matematyka - klasa 7

Zadania z podręcznika "Matematyka z plusem"

autor: Natalia Kopeć

Działania na pierwiastkach cz. 1

 

Działania na pierwiastkach cz. 2

 

Pierwiastki cz. 1

 

Pierwiastki cz. 2

 

Pierwiastki cz. 3

 

Potęga o wykładniku naturalnym cz. 1

 

Potęga o wykładniku naturalnym cz. 2

 

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach

 

Potęgowanie potęgi

 

Działania na potęgach

Cz.1

 

cz.2

 

Twierdzenie Pitagorasa cz1

 

Twierdzenie Pitagorasa cz2

 

Twierdzenie Pitagorasa cz3

 

Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach cz 1

 

twierdzenie Pitagorasa w trapezach

 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu

 

Kwadrat i jego przekątna

 

Wysokość i pole trójkąta równobocznego

 

Trójkąt równoboczny i jego połowa

 

Trójkąty kątach 30 60 90

 

Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza cz 1

 

Notacja wykładnicza cz 2

 

Układy współrzędnych

Układ współrzędnych

 

Długości i pola w układzie współrzędnych

 

Długości i pola w układzie współrzędnych cz 2

 

Odcinki w układzie współrzędnych