361

Matematyka - klasa 6

Wyrażenia algebraiczne

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych cz.1

 

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych cz.2

 

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

 

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych cz 1

 

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych cz 2

 

Diagramy i wykresy