9695

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 3

Jednostki masy powtórzenie

 

Warmia i Mazury – prezentacja regionu

 

Fascynujący świat owadów

 

Plastyka

 

Układ Słoneczny, ruch obrotowy i obiegowy Ziemi

 

Woda na Ziemi

 

Przeliczanie jednostek czasu zegarowego Wprowadzenie sekundy