Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 podstron zawierających "festyny gminne"
1 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
Projekt jest skierowany do 118 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup spełniających kryteria działania 8.3 POIG: dzieci i młodzież uczącą się