ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
02.06.2020 15:00

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020

Został rozstrzygnięty II tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

więcej