Na skróty

Zmiany dotyczące przyjmowania odpadów w PSZOK-u
27.10.2021 12:10

Zmiany dotyczące przyjmowania odpadów w PSZOK-u

Od 1 listopada br. wejdą w życie dwie uchwały rady gminy (*), które wprowadzają zmiany dotyczące odbioru odpadów. Najważniejsze z nich dotyczą funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOKu). więcej