Strategia rozwoju gminy

Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W tym miejscu zamieszczamy dokumenty związane z tym procesem. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.