520

Stypendia sportowe oraz nagrody sportowe dla osób fizycznych

                                                               podium

Stypendia i nagrody służą uhonorowaniu lokalnych sportowców za wyniki sportowe osiągnięte w ciągu 12 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku .

Podstawowym wymogiem do uzyskania stypendium lub nagrody jest osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. 

Procedura przyznawania opisana jest w obowiązującej uchwale. 

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio e-mail: sport@michalowice.pl lub nr tel. (22) 350 91 43.

Załączniki