Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Drodzy Mieszkańcy Gminy Michałowice,

 

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy” podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz Gminy Michałowice w 2019 roku. Miniony rok to m.in. liczne inwestycje i projekty społeczne, a także dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich. To także rok coraz większych wydatków na oświatę, politykę społeczną i wsparcie tych, którzy z różnych przyczyn mają trudniejszą sytuację.

Obok inwestycji infrastrukturalnych, odpowiednie kwoty wydajemy na oświatę, życie społeczne i kulturalne naszych mieszkańców oraz na profilaktykę – to najlepsza inwestycja w każde pokolenie. Gmina Michałowice jest dzięki temu jednym z najlepszych podwarszawskich miejsc do życia. Obserwujemy sukcesy naszych młodych mieszkańców w edukacji, nasi uczniowie osiągają świetne wyniki w testach kończących szkołę podstawową, bardzo dobrze zdają maturę. Troszczymy się o poprawę środowiska, w tym ochronę powietrza i bioróżnorodność.

Projekty realizowane dla mieszkańców naszej gminy wynikają z przyjętych strategii, podjętych przez Radę Gminy uchwał, projektów konsultowanych z mieszkańcami.

Sytuacja demograficzna w naszej gminie w roku poprzednim była dobra, podobnie jak ekonomiczna. Niekorzystnym trendem jest zbyt niskie finansowanie oświaty w ramach subwencji i uszczuplanie dochodów samorządów przez zwiększające się środki, które odprowadzamy do budżetu centralnego.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem i debaty publicznej.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Interaktywny Raport o stanie gminy Michałowice w 2019 roku

raport o stanie gminy

Wskazówki - jak czytać interaktywny Raport o stanie Gminy Michałowice 2019

Podsumowanie inwestycji gminnych 2019 r.