DRODZY MIESZKAŃCY,

To już kolejny raport o stanie gminy, który oddajemy w Państwa ręce. Codziennie dociera do nas wiele danych – ekonomicznych, demograficznych, statystycznych o Polsce jako całości. Warto te dane skonfrontować z sytuacją gminy, w której mieszkamy. Bardzo do tego zachęcam.

 

Od kilku lat jego publikacja jest obowiązkiem gminy. Chcą Państwu ułatwić zgłębianie danych o gminie, w której mieszkacie, staramy się, aby forma raportu była jak najbardziej przyjazna i łatwa w odbiorze nawet dla osób, które po raz pierwszy interesują się danymi lokalnymi. Stąd odejście od dokumentu papierowego w stronę dokumentu multimedialnego, w której to formie czytelniej przedstawia się niektóre kwestie np. porównania miedzy poszczególnymi latami aktywności gminy.

 

Czytelnikom tegorocznego raportu chciałam w tym roku zwrócić szczególną uwagę na łączną sumę kwot pozyskanych przez gminę ze źródeł zewnętrznych. Przede wszystkim z dotacji Unii Europejskiej, dotacji rządowych, dotacji samorządu województwa mazowieckiego, ale także innych źródeł. Pozyskaliśmy 19 mln zł, co stanowi niemal 9% procent całości budżetu w 2022 roku. 

 

Dodatkowo przyciąga uwagę na kwestia konsekwentnego pozyskiwania przez gminę gruntów w kluczowych miejscach na rzecz przyszłych inwestycji. W 2022 roku pozyskaliśmy już kolejny grunt w centrum Michałowic, gdyż kształtowanie centrów miejscowości jest dla Państwa szczególnie ważne. 

 
 

Korzystając z okazji zwrócę się do Państwa z prośbą o ewentualne komentarze dotyczące formy raportu lub/i zestawień w nim się znajdujących. Być może potrzebują Państwo jakiś dodatkowych danych, dodatkowych zestawień, innej formy przedstawienia konkretnych kwestii. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i prosimy o kontakt w tej sprawie z urzędem gminy np. za pomocą e-maila: sekretariat@michalowice.pl

 

Życzę miłej lektury o naszej małej ojczyźnie,

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice