7135

PÓŁMARATON  – DYSTANS 21,097 KM oraz SZTAFETY

 • W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat, w sztafetach osoby, które mają ukończone 16 lat.
 • Trasa przebiega głównie przez tereny leśne.
 • Trasa sztafety biegnie po trasie półmaratonu. Zmiana zawodników zlokalizowana w okolicach parkingu w Suchym Lesie (za mostkiem - oznaczony punkt w lesie).
 • Każda zgłoszona sztafeta liczy 4 zawodników, w jej skład wchodzić ma przynajmniej jeden mężczyzna lub przynajmniej jedna kobieta. Kolejność zmian jest dowolna.   
 • Wyznaczony limit czasowy – 2 godziny 50 minut.
 • Opłata startowa (nie podlegająca zwrotowi)
  - bieg indywidualny: 75 zł do 31.08.2023 r.85 zł od 01.09.2023 r.
  - sztafeta (od drużyny): 240 zł do 31.08.2023 r.260 zł od 01.09.2023 r.
 • Na trasie biegu usytuowane będzie punkt z wodą (jeden na każdej pętli).
 • Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie.
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będą punkty zrzutu.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie DATASPORT.

Linki do zapisów:

DOROŚLI INDYWIDUALNIE (5 km i PÓŁMARATON): LINK DO ZAPISÓW

SZTAFETA:  LINK DO ZAPISÓW

 

BIEG NA 5 KM

 • W biegu mogą brać udział osoby dorosłe oraz młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu pochodzące od rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Trasa biegu przebiega głównie przez tereny leśne.
 • Wyznaczony limit czasowy – 50 minut.
 • Opłata startowa 60 zł do 31.08.2023 r.70 zł od 01.09.2023 r., nie podlega zwrotowi.
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie.
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie DATASPORT.

Linki do zapisów:

DOROŚLI INDYWIDUALNIE (5 km i PÓŁMARATON): LINK DO ZAPISÓW

BIEGI DZIECIĘCE

 • Prawo startu w biegach dla dzieci mają osoby urodzone w roku 2008 i młodsze.
 • Opłata startowa wynosi 15 zł do 31.08.2023 r.; 20 zł od 01.09.2023 r. i nie podlega zwrotowi.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Biegi odbędą się na dystansach:
 •      ok. 200 m. - dla roczników 2016 i młodszych
 •      ok. 400 m - dla roczników 2013-2015
 •      ok. 1000 m - dla roczników 2008-2012.

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie DATASPORT.

Linki do zapisów:

DZIECI: LINK DO ZAPISÓW

baner

 

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
email: sport@michalowice.pl

 

                                                                    Akademicki Związek Sportowy (AZS Warszawa) ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa