3546
baner

PÓŁMARATON  – DYSTANS 21.197 KM oraz SZTAFETY

 • W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat, w sztafetach osoby, które mają ukończone 13 lat
 • Trasa przebiega głównie przez tereny leśne 
 • Trasa sztafety biegnie po trasie półmaratonu. Zmiana zawodników zlokalizowana w okolicach parkingu w Suchym Lesie (za mostkiem - oznaczony punkt w lesie)
 • Wyznaczony limit czasowy – 2 godziny 50 minut
 • Opłata startowa bieg indywidualny 50 zł (nie podlega zwrotowi), opłata startowa sztafety 200 zł od drużyny (nie podlega zwrotowi)
 • Na trasie biegu usytuowane będzie punkt z wodą (jeden na każdej pętli)
 • Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będą punkty zrzutu
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną

 

BIEG NA 5 KM

 • W biegu mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 13 lat
 • Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu pochodzące od rodziców lub prawnych opiekunów
 • Trasa biegu przebiega głównie przez tereny leśne
 • Wyznaczony limit czasowy – 50 minut
 • Opłata startowa 50 zł, nie podlega zwrotowi
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną

 

BIEGI DZIECIĘCE

 • Prawo startu w biegach dla dzieci mają osoby urodzone w roku 2009 i młodsze
 • Opłata startowa wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną
 • Biegi odbędą się na dystansach:
 •      ok. 200 m. - dla roczników 2015 i młodszych
 •      ok. 400 m - dla roczników 2012-2014
 •      ok. 1000 m - dla roczników 2009-2011

 

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
email: sport@michalowice.pl

 

                                                                    Akademicki Związek Sportowy (AZS Warszawa) ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa