9967

Transmisje obrad Sesji i Komisji Rady Gminy

Transmisja prowadzona za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Na podstawie art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej przebieg obrad Rady Gminy i Komisji Rady Gminy jest utrwalany jest na nośniku elektronicznym odzwierciedlającym dźwięk lub obraz z dźwiękiem oraz publikowany w sieci internet.

 

 

Dla wygodny Mieszkańców dodatkowo nagrania publikowane są w serwisie Youtube na kanale Gminy 

Michałowice: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/streams 

2023

2022

2021

2020