38676

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkanych położonych na terenie gminy Michałowice zajmuje się firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska. 

 

Wysokość opłaty za odbiór odpadów obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.:

 

11,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 

22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Kontakt:

Sprawy związane z odbiorem odpadów:

tel.: 22 350 91 11

e-mail: odpady|michalowice.pl| style="font-size: 14px;"|odpady|michalowice.pl
 

Sprawy związane z płatnościami:

tel.: 22 350 91 12

Opłaty

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Michałowice przypomina o konieczności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z płatników została dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie Budżetu i Finansów (pokój nr 115) lub pod numerem telefonu 22 350-91-51.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerem telefonu: 22 350-91-12.