928

Prawo

Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podstawowym aktem prawnym dla gmin jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). Znajdą Państwo w wyszukiwarce pod adresem:
www.dziennikustaw.gov.pl

Prawem miejscowym, które obowiązuje każdego mieszkańca Gminy i wyznacza szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku jest: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, który opublikowany jest w dedykowanym serwisie Baza Aktów Własnych (BAW) pod adresem: https://prawomiejscowe.michalowice.pl

Uchwała Rady Gminy Michałowice NR XXXV/386/2021 z dnia 14 września 2021 r

Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/474/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę dostępna jest w dedykowanym serwisie Baza Aktów Własnych (BAW) pod adresem: https://prawomiejscowe.michalowice.pl

Uchwała Rady Gminy Michałowice NR XXXV/387/2021 z dnia 14 września 2021 r.