750

Prawo

Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podstawowym aktem prawnym dla gmin jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Znajdą Państwo w wyszukiwarce pod adresem:
www.dziennikustaw.gov.pl

Prawem miejscowym, które obowiązuje każdego mieszkańca Gminy i wyznacza szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku jest: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice dostępny na stronie www.bip.michalowice.pl w dziale Uchwały Rady pod adresem:
Uchwała Nr XV/171/2016

Uchwała Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice."

Uchwała Nr X/127/2019

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę dostępna na stronie www.bip.michalowice.pl w dziale Uchwały Rady pod adresem:
Uchwała Nr X/128/2019