1043
Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy 
1. GEA-NOVA Sp. z o.o. Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
2. BYŚ  Wojciech Byśkiniewicz Warszawa, ul. Arkuszowa 43
3. SIR-COM  Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Stanisław Zajączkowski Nowa Iwiczna, ul. Krasińskiego 65
4. JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108a
5. P.U. Hetman Sp. z o.o. Warszawa, Al. Krakowska 110/114
6. Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Drogowy Maria Borkowska Milanówek, ul. Długa 44/8
7. Arkazen Zenona Ciarka Opacz Mała, ul. Czysta 9
8. TOI TOI Polska Sp. z o.o.  Warszawa, ul. Płochocińska 29
9. WC Serwis  Zabrze, ul. Szybowa 2
10. Wiesław Ozimek  Pruszków, ul. Powstańców 2/6
11. ALFA Parner Kamil Wójcik Warszawa, ul. Kasprowicza 88/50
12. Marcin Jasiński Pruszków, ul. Powstańców 2/6
13. Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg  Raszyn, ul. Słowikowskiego 62a
14. WC Lejek Iwona Piechulska Urzut, ul. Lazurowa 6
15. Sebastian Wiśniewski Wywóz Nieczystości Płynnych Sebastian Wiśniewski Pruszków, ul. Zacisze 3
16. Clipper Sp. z o.o. 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 6B
17. Stanisław Strzemiński Wywóz nieczystości stałych i płynnych Otrębusy, ul. Wiejska 29
18. Krzysztof Król Wywóz nieczystości płynnych Milanówek, ul. Wojska Polskiego 108a
19. PHU Rafał Wall Brwinów, Domaniewek 34
20. Andrzej Wall Brwinów, Domaniewek 21
21. Sylwester Nerc-Transnec Warszawa, ul. Bartoszycka 23 m.3
22. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
23. Wywóz Nieczystości Płynnych Nowakowski-Michalski Paweł Milanówek, ul. Daleka 1
   
     

24.      mToilet Sp. z o.o.                                       Warszawa, ul. Odlewnicza 5