2219

Jakość powietrza

Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana zgodnie z przepisami art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.

System Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim jest na bieżąco modernizowany do potrzeb wynikających z procesu dostosowawczego do wymagań UE, zmieniającego się prawa polskiego i oczekiwań związanych z zarządzaniem jakością powietrza. Docelowo system powinien spełniać następujące funkcje:

  • informacyjną
  • prognostyczną
  • ostrzegawczą
  • sterowania emisją

 

Monitoringiem jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Z bieżącymi danymi dotyczącymi jakości powietrza można zapoznać się na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

SOJP - System Oceny Jakości Powietrza

 

 

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj. dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
  • zaniechać palenia papierosów;

 

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

 

Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

 

SPRAWDŹ JAK PALIĆ CZYŚCIEJ WĘGLEM I DREWNEM