22447

Kontakt

Pytania, sugestie, uwagi

Jeżeli mają Państwo uwagi, opinie, spostrzeżenia, a może pomysł, aby gospodarka odpadami i ochrona środowiska była skuteczniejsza, prosimy o informację:

Referat Ochrony Środowiska
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój nr 205 - 206
tel.: 22 350 91 32, 22 350 91 33, 22 350 91 29

e-mail: ochrona.srodowiska|michalowice.pl| |s|sekretariat|michalowice.pl| |ekretariat|michalowice.pl

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami w gminie udzielą pracownicy:

tel.: 22 350 91 11
e-mail: odpady|michalowice.pl| |odpady|michalowice.pl