30.07.2020 1.323.480, 00 zł

Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie

31.10.2020

czytaj więcej
08.06.2020 99.172,44

Remont ul. Letniej w Granicy

30.09.2020

czytaj więcej
08.06.2020 131.685,56

Modernizacja budynku szkoły w Nowej Wsi

20.08.2020

czytaj więcej
06.12.2019 97 183,36

Remont biblioteki w Nowej Wsi

23.03.2020

czytaj więcej