14.08.2017 157.999,65 zł

Szkoła Michałowice – modernizacja budynków szkolnych

31.08.2017

07.03.2017 704.179,11 zł

Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap II

31.08.2017

19.12.2016 1.300.602,00 zł

Przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II

06.07.2017

04.05.2017 143.446,17 zł

Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy - Kolonii

15.06.2017

05.08.2016 247.992,66 zł

Przebudowa ul. Granickiej w Komorowie

19.12.2016

01.08.2016 251.413,88 zł

Przebudowa ul. Górnej i Badylarskiej w Opaczy-Kolonii

28.11.2016

20.09.2016 264.397,11 zł

Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie

28.11.2016

29.07.2016 193.110,00 zł

Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach

21.11.2016