06.11.2013 382.227,35 zł

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy

23.12.2013

27.11.2013 122.377,01 zł

Przebudowa ul. Matejki w Komorowie

15.12.2013

06.09.2013 463.528,43 zł

Przebudowa ul. Różanej w Nowej Wsi

29.11.2013

23.08.2013 594.000,00 zł

Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy - Kolonii

31.10.2013

26.08.2013 125.839,46 zł

Przebudowa ul. Malinowej w Opaczy Kolonii

26.10.2013

27.08.2013 393.600,00 zł

Rozbudowa szkoły w Komorowie – modernizacja kotłowni

05.10.2013

20.07.2012 2.285.730,30 zł

Rozbudowa szkoły w Michałowicach

31.08.2013

22.07.2013 143.664,00 zł

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Komorowie

19.08.2013

24.10.2012 1.190.640,00 zł

Przebudowa ul. Wesołej w Michałowicach Wsi

31.07.2013

03.01.2013 446 669,89 zł

Przebudowa ul. Tulipanów w Nowej Wsi

31.07.2013