23.08.2017 292.676,04 zł

Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie

31.10.2017

08.09.2017 217.710,00 zł

Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie

30.10.2017

18.08.2017 142.466,04 zł

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

30.09.2017

28.07.2017 287.964,88 zł

Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach

30.09.2017

23.05.2017 1.142.670,00 zł

Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi

04.09.2017

14.08.2017 157.999,65 zł

Szkoła Michałowice – modernizacja budynków szkolnych

31.08.2017

19.12.2016 1.300.602,00 zł

Przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II

06.07.2017

14.09.2016 638.611,56 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach

28.06.2017

04.05.2017 143.446,17 zł

Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy - Kolonii

15.06.2017

07.03.2017 95.324,77zł

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy

31.05.2017