Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie Data podpisania umowy: 27.11.2015       Data zakończenia: 01.03.2016       Wartość: 573.180,00 złczytaj więcej

Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją Data podpisania umowy: 15.04.2014       Data zakończenia: 31.12.2015       Wartość: 5.745.170,21 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi Data podpisania umowy: 27.10.2015       Data zakończenia: 30.12.2015       Wartość: 489.043,29 złczytaj więcej

Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach Data podpisania umowy: 05.11.2015       Data zakończenia: 21.12.2015       Wartość: 183.520,81 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Poniatowskiego w Michałowicach - Wsi – etap I Data podpisania umowy: 04.11.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 282.900,00 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Wandy i Heleny w Nowej Wsi Data podpisania umowy: 26.10.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 449.186,37 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy Data podpisania umowy: 25.11.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 262.605,00 złczytaj więcej

Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Bodycha na odcinku od ul. Prawniczej w Opaczy-Kolonii do ul. Regulskiej w Regułach Data podpisania umowy: 25.11.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 243.589,20 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Wiosennej w Nowej Wsi Data podpisania umowy: 28.10.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 154.338,95 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi Data podpisania umowy: 22.10.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 217.975,04 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Data podpisania umowy: 30.10.2015       Data zakończenia: 14.12.2015       Wartość: 158.946,84 złczytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi Data podpisania umowy: 21.10.2015       Data zakończenia: 16.11.2015       Wartość: 118.998,24 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach Data podpisania umowy: 08.10.2015       Data zakończenia: 16.11.2015       Wartość: 231.547,70 złczytaj więcej

Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice Data podpisania umowy: 03.07.2015       Data zakończenia: 05.11.2015       Wartość: 124.247,12 złczytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach Data podpisania umowy: 31.07.2015       Data zakończenia: 05.11.2015       Wartość: 134.557,67 złczytaj więcej
1 2 3 »