23.11.2015 11:45
25

Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Bodycha na odcinku od ul. Prawniczej w Opaczy-Kolonii do ul. Regulskiej w Regułach

Data podpisania umowy:
25.11.2015
Data zakończenia:
14.12.2015
Wartość:
243.589,20 zł
Firma:
„FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Warszawa
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji