31.08.2012 515.776,32 zł

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Michałowicach

30.11.2012

06.09.2012 442.371,65 zł

Przebudowa ul. 3 Maja w Michałowicach

30.11.2012

06.09.2012 296.033,88 zł

Przebudowa ul. Willowej I Makowej w Opaczy - Kolonii

15.11.2012

30.08.2012 192.640,72 zł

Przebudowa ul. Piaskowej w Granicy

05.11.2012

19.12.2011 2.621.063,06 zł

Rozbudowa budynku szkoły w Nowej Wsi

29.09.2012

31.08.2012 280.440,00zł

Przebudowa ul. Poniatowskiego w Komorowie

28.09.2012

01.03.2011 15.769.000,00 zł

Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną

31.07.2012

05.04.2012 1.088.550,00 zł

Przebudowa ul. Kościuszki w Michałowicach

22.07.2012

05.04.2012 329.640,00 zł

Przebudowa ul. Moniuszki w Komorowie

20.07.2012