27.07.2018 991 405,04 zł

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W KOMOROWIE