Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych Data podpisania umowy: 21.12.2017       Wartość: 1.037.961,33 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii. Data podpisania umowy: 20.12.2017       Wartość: 1.768.740,00 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem. Data podpisania umowy: 19.12.2017       Wartość: 1.076.801,04

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Data podpisania umowy: 15.12.2017       Wartość: 1.565.571,27 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy. Data podpisania umowy: 14.12.2017       Wartość: 212.790,00 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Modernizacja SUW Komorów. Data podpisania umowy: 08.12.2017       Wartość: 1.045.500,00 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi Data podpisania umowy: 07.12.2017       Wartość: 722.010,00 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r. czytaj więcej

Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi. Data podpisania umowy: 06.12.2017       Wartość: 596.796,00 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r.czytaj więcej

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii. Data podpisania umowy: 04.12.2017       Wartość: 1.693.000,00 zł

Planowane zakończenie inwestycji II kwartał b.r.czytaj więcej

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy Data podpisania umowy: 27.11.2017       Wartość: 1.062.105,00 zł

Planowany termin zakończenia Ii kwartał 2018 r.czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stara Droga i Zielna w Komorowie – etap I” Data podpisania umowy: 15.11.2017       Wartość: 1.407.569.26 zł

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach Data podpisania umowy: 14.11.2017       Wartość: 196.704,61 zł 3

Planowany termin zakończenia II kwartał 2018czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie Data podpisania umowy: 06.11.2017       Wartość: 366.540,00 zł

Planowany termin zakończenia - II kwartał 2018 r.czytaj więcej
1 2 »