06.02.2023 14:55
323

Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską

Data podpisania umowy:
23.01.2023
Wartość:
23.960.802,25 zł
Firma:
JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Tadeusza Kościuszki 1
18-400 Łomża

Przedmiot zamówienia zawiera:
1) rozbiórkę istniejącego głównego budynku przedszkola,
2) budowę nowego budynku kubaturowego przedszkola na terenie przygotowanym w wyniku rozbiórki,
3) zagospodarowanie terenu wokół inwestycji obejmujące:
budowę dróg, chodników, ścieżek, placów, placów zabaw wraz z towarzyszącą małą architekturą w tym:
- oprawy oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna itp.,
4) wycinkę istniejących 9 drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
5) przebudowę istniejącej i budowę nowych elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania projektowanych obiektów budowlanych,
6) budowę zjazdu z ulicy Szkolnej,
7) przebudowę istniejącego (nie podlegającego rozbiórce) budynku modułowego przedszkola wraz ze zmianą funkcji na świetlicę.

Parametry techniczne:
Przedszkole:
- powierzchnia użytkowa - 1649,06m2;
- zaplanowano 7 sal dydaktycznych, każda posiada indywidualny dostęp do zaplecza sanitarnego i magazynku,
sale sensoryczną, pokój doświadczania świata, salę rekreacyjną, gimnastyczną, pomieszczenia o funkcji gastronomicznej oraz technicznej.
Świetlica:
- powierzchnia użytkowa - 373 m2;
- zaplanowano trzy sale, a także magazynek, szatnię, toalety, pomieszczenia: biurowe, gospodarcze, socjalne i porządkowe.

Planowane zakończenie - III kwartał 2025r.


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta