45156

 

 

Informacje na temat budowy "Paszkowianki"

Baner paszkowianka - grafika

Zbiorcze informacje Informacje na temat budowy "Paszkowianki"

 

www.michalowice.pl/paszkowianka

więcej

 

mapa
zebranie

Zbiorcze informacje na temat 
tgz. sprawy "dóbr ziemskich Barbary Grocholskiej"

więcej

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Michałowice!

Każdy głos ma znaczenie, decydujmy razem!

www.dialog.michalowice.pl

Eco harmonogram
aplikacja pozwalająca na pobieranie spersonalizowanego harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamieszkania


 

pgedystrybucja.pl

Informujemy, że informacje o planowanych wyłączeniach prądu publikowane są na stronie PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w zakładce Informacje o wyłączeniach

Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2336)

Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono odrębnej instytucji - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do prowadzenia zadań wyodrębnionych z systemu powszechnego,


 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Projekty z dofinansowaniem w Gminie Michałowice


 

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY  

Pliki do pobrania w formacie PDF

Świetlica Sołectwa Opacz-Kolonia 

www.swietlicaopacz.michalowice.pl

 

 


 

Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.


 

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Assotiation - EFTA) zostało utworzone w 1960 roku w celu wspierania wolnego handlu jako środka wiodącego do wzrostu gospodarczego i dobrobytu krajów członkowskich, bliższej współpracy gospodarczej między krajami Europy Zachodniej oraz rozwoju globalnego handlu. Obecnie członkami EFTA są Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa


 

Główną ideą założenia Stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji gmin - członków „Mazovii”, wobec innych podniotów zewnętrznych, w tym władz wojewódzkich, państwowych oraz instytucji Unii Europejskiej. Rozwijanie współpracy instytucjonalnej i społecznej pomiędzy gminami w Polsce i poza krajem, w tym zwłaszcza współpracy z gminami Lazio we Włoszech. zaowocowało kilkuletnią wymianą młodzieży polskiej i włoskiej.