1572

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255)

 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach Powiatu Pruszkowskiego pod adresem: http://www.powiat.pruszkow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna jak również inna pomoc specjalistyczna prowadzona jest także samodzielnie przez Gminę Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa 90

szczegółowe informacje są dostępne na stronie GOPS

http://www.gops.michalowice.pl/pomoc-specjalistyczna.html