674

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255)

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach Powiatu Pruszkowskiego pod adresem: http://www.powiat.pruszkow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna