4348

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014 - 2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

 

baner

 

Celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej oraz przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego poprzez zakup elementów Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, które umożliwią przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu Pruszkowskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 293 000, 00 PLN Poziom dofinansowania z EFRR: 75%

Szczegółowy opis projektu:

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gminami:

- Pruszków;

- Michałowice;

- Piastów;

- Brwinów;

- Nadarzyn.

Przedmiotem projektu jest:

1) Montaż w wyznaczonych na terenie powiatu miejscach oraz uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych tj. 17 syren elektronicznych, każda z zestawem głośników, urządzeniem sterującym i masztem, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową oraz Internet;

2) Instalacja i uruchomienie 4 urządzeń sterowania i kontroli komunikatami głosowymi wraz z monitorowaniem pracy punktów alarmowych na terenie gminy;

3) Instalacja i uruchomienie urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym pracę wszystkich punktów alarmowych, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z istniejącymi w gminach systemami ostrzegania i alarmowania oraz systemem wojewódzkim;

4) Uruchomienie stacji roboczej dla urządzeń.

 

Lokalizacje Punktów Alarmowania (PA) na terenie Gminy Michałowice:

 

- UG Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, m. Reguły

- Biblioteka Gminna, ul. Główna 52A, m. Nowa Wieś

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, m. Komorów

- Boisko ORLIK, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1, m. Sokołów

- Biblioteka Publiczna, ul. Raszyńska 34, m. Michałowice