5

ROK DOFINANSOWANIA - 2019

Wartość  pozyskanych funduszy zewnętrznych  wyniosła 5 477 085,87 zł.  ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 2019 R.  

 

 PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W REGUŁACH 

 • Rok dofinansowania: 2019

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019

 • Całkowita wartość projektu: 1 559 640,00
 • Wysokość dofinansowania: 1 091 748,00
Ulica Wiejska w Regułach została oddana do użytku w październiku 2019. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przed przebudową wymieniono też zasuwy wodociągowe. W wyniku realizacji projektu usprawniony został jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w gminie Michałowice, poprawiła się też dostępność do WKD Reguły oraz przystanków autobusowych ZTM.
 

 

 

 


 

 REWITALIZACJA PARKU W REGUŁACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

Przeprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku w Regułach. W ramach prac wykonano palisadę wokół stawu. Ponadto posadzono 386 krzewów, 1796 bylin, oraz 4405 cebul, oraz 31 drzew.

 

 

 


 

 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE-WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019
 • Całkowita wartość projektu: 399 565,50​
 • Wysokość dofinansowania:   279 695,00
 
Remont ul. Turystycznej wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa dojazdu do cmentarza w Komorowie, stacji WKD Komorów, WKD Nowa Wieś Warszawska, Urzędu Gminy Michałowice oraz centrum miejscowości Komorów Wieś. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do połączenia ruchu osiedlowego z ruchem miejskim, usprawniła połączenie komunikacyjne i wpłynęła na zmniejszenie natężenia ruchu lokalnego w tej części gminy Michałowice.
 

 

 

 


 

 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
 • Całkowita wartość projektu: 99 920,00​
 • Wysokość dofinansowania: 48 500,00
W ramach tego zadania wymieniono sprzęt komputerowy na nowy oraz wyposażono pracownię informatyczną. 

 

 

 


 

 MONTAŻ MONITORINGU OGRODU W GRANICY

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO WODY PITNEJ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W MICHAŁOWICACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP MOBILNEGO RĘBAKA DO DREWNA - KOMORÓW

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 24 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 9 600,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU PRZY ULICY TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 80 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU PRZY ULICY KONWALIOWEJ W PĘCICACH

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK PRZY ULICY BRZOZOWEJ  W PĘCICACH MAŁYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 23 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERÓW Z MIEJSCEM NA RELAKS PRZY ULICY BŁĘKITNEJ I BOROWSKIEGO W MICHAŁOWICACH WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 28 800,00​​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Całkowita wartość projektu: 1 439 858,00​
 • Wysokość dofinansowania: 1 338 858,00
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej na rzecz 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Michałowice w wieku 65+, poprzez wzrost liczby miejsc i wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej. Projekt umożliwia dalsze funkcjonowanie osób w swoim dotychczasowym środowisku , mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. 
 

 

 

 


 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE ZIT WOF POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa
 • Całkowita wartość projektu: 2 426 667,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 2 159 734,50 zł

W ramach tego dofinansowania powstaną parkingi w Komorowie, przy ul. Ceglanej i Kolejowej, obok stacji kolejki WKD. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne. 

 

 

 

 


 

 BUDOWA SIECI CZUJNIKÓW DO POMIARU POZIOMU PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM2.5, PM10 W GMINIE MICHAŁOWICE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 60 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 30 000 

Zbudowanie w Gminie Michałowice sieci czujników do pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 umożliwi monitorowanie stanu jakości powietrza w różnych częściach Gminy i jest pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza mieszkańców oraz zwiększenia ich świadomości w tym względzie. Realizacja projektu umożliwia też lokalizację źródeł problemu zanieczyszczonego powietrza i najbardziej newralgicznych miejsc jego występowania. Wpłynie na możliwość szybkiej reakcji gminy i wprowadzenia działań zaradczych.

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO DRONA Z CZUJNIKIEM JAKOŚCI POWIETRZA 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 95 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 47 500 zł

Użytkowanie specjalistycznego drona z czujnikiem pomiaru pyłów pozwoli wykrywać źródła szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z domowych palenisk, monitorować poziom niskiej emisji, przyczyni się również do zwiększenia świadomości mieszkańców gminy, w zakresie wpływu jakości powietrza na ich zdrowie. Eliminowanie niepożądanych zachowań wynikających z braku świadomości ekologicznej pozwoli znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w gminie i na Mazowszu.

 

 

 


 

 REMONT POSADZKI W BUDYNKU REMIZY OSP NOWA WIEŚ

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 12 400 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie posadzki wraz z wymianą podłoża posadzki i ułożenia nowej izolacji. 

 

 

 


 

PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2020-2040​​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: FS/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny
 • Całkowita wartość projektu: 50 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 50 000​ zł

Realizacja zapisów Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice będzie odpowiedzią na potrzeby transportowe w gminie – wpłynie na rozwój elektromobilności, poprzez zwiększenie liczby pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości powietrza, a także poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

 

 

 


 

 ADAPTACJA PLACU PRZY BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ ORAZ KULTURALNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: EFRROW/ Działanie Leader PROW 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 135 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 85 900​ zł

W ramach operacji planuje się utworzenie Centrum edukacyjnego zarządzanego przez OSP Nowa Wieś zlokalizowanego w kontenerze wystawowym przy wyjściu do budynku OSP Nowa Wieś. Pozyskana kwota pozwoli na sfinansowanie dostawy, transportu i montażu zewnętrznego kontenera wystawowego wraz z niezbędnym wyposażeniem: krzesła, stoły, rzutnik cyfrowy wraz z ekranem elektrycznym rozwijanym, laptop do projekcji, regały przeszklone, mobilny regał wystawowy oraz sztalugi.