51

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

 • Wartość robót budowlanych: 99 630,00 zł

 • Dofinansowanie: 29 889,00 zł

 • Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, dzięki której w znaczący sposób zostanie ograniczone zużycie energii elektrycznej.

 

 

 

 


 

Rok 2022

 • Wartość dofinansowania pozyskanego w 2022 roku wynosi 23 374 568,26 zł, w tym pożyczki w kwocie 4 555 771,00 zł (stan na 16 sierpnia 2022 r.)

grafilka prezntujaca wartośc dofinanowania

 

 

 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Michałowice

 • Wartość robót budowlanych: 4 997 548,78 zł

 • Dofinansowanie: 4 747 671,34 zł

 • Program: Dofinansowanie z Programu Polski Ład, w ramach drugiej edycji „Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu”.

Rządowe środki posłużą do sfinansowania budowy sieci wodociągowej w Pęcicach i Granicy, o łącznej długości ok. 1226 mb oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie-Wsi, Granicy, Opaczy-Kolonii i Pęcicach, o długości ok. 3277 mb. Wysokość dofinansowania pokryje 95% kosztów inwestycji.

 

 

 

 


 

Rozbudowa energoefektywnego przedszkola w Regułach

 • Wartość robót budowlanych: ponad 20 000 000,00 zł

 • Dofinansowanie: łącznie 4 616 250,00 zł, w tym z dotacji: 1 846 500,00 zł; pożyczka: 2 769 750,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Budownictwo Energooszczędne PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę przedszkola w Regułach. Gminie Michałowice udało się pozyskać na ten cel dotację w kwocie 1 846 500,00 zł i pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach w kwocie 2 769 750,00 zł. Oznacza to, że ze środków zewnętrznych otrzymamy wsparcie w wysokości 4 616 250,00 zł.

Budowa przedszkola w Regułach rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosił ok. 2000 m2. Na parterze wokół centralnego patio doświetlającego wnętrze zaprojektowano hol wejściowy oraz 9 sal dydaktycznych z zapleczem szatniowo-sanitarnym, z których dwie przystosowane są do pełnienia w przyszłości funkcji sali rekreacyjnej oraz sali do zajęć ruchowych. Na parterze zaplanowano także kuchnię obsługującą wszystkie sale dydaktyczne oraz jadalnię dla dzieci starszych. Na piętrze umieszczone będą sale do zajęć indywidualnych i do terapii, pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz pomieszczenia techniczne. Głównym materiałem na elewacjach oraz we wnętrzu obiektu jest naturalne drzewo modrzewiowe, które nadaje przyjazny i naturalny charakter budynkowi. W obiekcie zdecydowano się na duże przeszklenia, otwierając przestrzeń wewnętrzną na otacząjącą zieleń. Sale są jasne, duże, zapewniające dobre warunki dla przebywania w nich najmłodszych użytkowników. Wokół przedszkola powstanie parking, obiekty małej architektury, w tym wiata i stojaki na rowery. Zostanie posadzona zieleń w tym nasadzone drzewa, krzewy i krzewinki. W budynku zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych m.in. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, sterowanie oświetleniem sztucznym, oświetlenie typu LED, a także podziemny zbiornik wody deszczowej służący gromadzeniu deszczówki używanej do podlewania zieleni. Wartość robót budowlanych to ponad 20 mln złotych.

 

 

 

 


 

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

 • Wartość: 11 500 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Zadania ważne dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w 2022 r”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Inwestycja dedykowana jest dla wszystkich mieszkańców gminy Michałowice. Budynek będzie pełnił funkcję lokalnego centrum kultury – znajdą się w nim m.in. sala wielofunkcyjna, sala ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz projekcyjna. Budynek centrum zaprojektowano tak, by urbanistycznie komponował się z zabudową Komorowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2022-2023. Koszt realizacji całego zadania ma wynieść 11 500 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach

 • Wartość: 4 080 796,10 zł

 • Dofinansowanie: 3 057 800,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach. 

Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie przy ul. Kuchy w Regułach. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy. Dofinansowanie z MRiPS posłuży do sfinansowania jej I etapu obejmującego utworzenie obiektu centrum (tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie). Powierzchnia budynku wyniesie 567 m2. Na jego terenie znajdzie się w sumie 20 miejsc pobytu dla osób wymagających pomocy, z czego 14 miejsc będzie dedykowanych pobytowi dziennemu,  a 6 będzie przeznaczonych na pobyt całodobowy.

 

 

 

 


 

Zakup dwóch elektrycznych autobusów

 • Wartość: 4 084 828,00 zł

 • Dofinansowanie: łączna kwota 4 084 828, 00 zł, w tym dotacja: 2 398 807,00 zł;  pożyczka: 1 686 021,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” .

NFOŚiGW podwójnie dofinansuje zakup zeroemisyjnych autobusów dla gminy Michałowice. Na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego otrzymaliśmy dotację i niskooprocentowaną pożyczkę. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 2 398 807,00 zł. Z kolei pożyczka zostanie udzielona na kwotę 1 686 021,00 zł.

W ramach projektu gmina Michałowice zakupi dwa elektryczne autobusy. Ponadto na terenie gminy powstaną dwa punkty ładowania takich pojazdów.

 

 

 

 


 

Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach

 • Wartość: 142 944,93 zł

 • Dofinansowanie: 70 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymaliśmy 70 000,00 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego cmentarza w Pęcicach. Kwotę tą dopełni blisko 73 000,00 zł, które przeznaczymy ze środków własnych budżetu gminy Michałowice. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie prac, które nadadzą temu miejscu nowego, zadbanego oblicza.

Obecnie cmentarz jest w złym stanie. Konieczne jest wzmocnienie skarpy cmentarnej oraz wymiana na nowe dużych, dębowych krzyży znajdujących się na jego środku. Zniszczone betonowe ogrodzenie wymaga naprawy ubytków i pęknięć, a skradziona kilkadziesiąt lat temu zabytkowa brama cmentarna zostanie odtworzona wraz z furtkami. W ramach prac zostaną także naprawione betonowe obrzeża mogił.

Cmentarz ma ogromną wartość historyczną. Pochodzi z okresu I wojny światowej, a znajduje się w Pęcicach, niedaleko pomnika-mauzoleum oraz zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. W tym miejscu spoczywa 49 żołnierzy niemieckich i 218 rosyjskich z pierwszej wojny światowej, którzy polegli jesienią 1914. Doszło wówczas do rosyjskiego kontrataku, który odbił wieś, a miejscowa ludność została ostrzelana przez niemiecką artylerię. Pochowano tu także Polaka – Ignacego Tarczyńskiego – poległego w 1914 r.

 

 

 

 


 

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, sołectwie Michałowice i Michałowicach Osiedlu

 • Wartość: 3 869 580, 00 zł

 • Dofinansowanie: 981 190,32 zł

 • Program: Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę ul. Parkowej, na obszarze trzech miejscowości: Opaczy Małej, sołectwa Michałowice oraz Michałowice Osiedle. Jest to już druga dotacja na tą inwestycję (pierwszą otrzymaliśmy w 2021 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 2 888 389,68 zł), dzięki czemu w całości zostanie ona pokryta z otrzymanych przez gminę dofinansowań.

Przedmiot umowy obejmie m.in.:

 • budowę ok. 620 m jezdni dwukierunkowej (od ul. Klonowej do ul. Borowskiego), o szerokości 5,5 m;
 • budowę chodników o szerokości 2 m;
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m;
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.
 

 

 

 


 

Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice

 • Wartość: 207 744,61 zł

 • Dofinansowanie: 103 872,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu ,,Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

Gmina Michałowice zyska samochód elektryczny stanowiący mobilne laboratorium do badań jakości powietrza. Zakup pojazdu będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniesie 207 744,61 zł. Mazowsze wesprze gminę kwotą 103 872,00 zł. Pojazd, dzięki zainstalowanej w nim profesjonalnej aparaturze pomiarowej, będzie służył do kontrolowania jakości powietrza w Michałowicach. Dzięki temu narzędziu będzie możliwa ocena wykonywania przez mieszkańców przepisów tzw. „uchwały antysmogowej”.

 

 

 

 


 

Nauczmy się kochać naszą przyrodę - utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach i piknik edukacji ekologicznej

 • Wartość: 85 300,00 zł

 • Dofinansowanie: 63 975,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Projekt pn.: „Nauczmy się kochać naszą przyrodę – utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach i piknik edukacji ekologicznej” uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i co za tym idzie - wyrobienie właściwych nawyków w zakresie troski o środowisko. W dalszej perspektywie realizacja działania powinna znaleźć przełożenie na jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu przyrody. Cały koszt realizacji zadania ma wynieść 85 300,00 zł. WFOŚiGW dofinansuje projekt kwotą 63 975,00 zł.

 • W ramach projektu przewidziano zakup sadzonek 20 różnych gatunków drzew i krzewów (m.in. lipa srebrzysta, klon czerwony, cis pospolity, jesion wyniosły, buk pospolity i kasztanowiec biały). W ramach akcji społecznej zostaną one nasadzone w parku w Regułach.

 

 

 

 


 

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach

 • Wartość: 65 923,20 zł

 • Dofinansowanie: 49 442,40 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach. Celem zadania jest poprawa stanu fitosanitarnego drzew parkowych poprzez m.in. ich przycięcie, przegląd oraz wymianę i dołożenie wiązań. Celem projektu jest także zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy na terenie parku. Całkowity koszt zadania wyniesie 65 923,20 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW pozwoli na pokrycie 75% kosztów projektu i wyniesie 49 442,40 zł.

 

 

 

 


 

Przebudowa skateparku w Michałowicach

 • Wartość: 1 102 964,64 zł

 • Dofinansowanie: 293 276,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Michałowice dofinansowanie na przebudowę skateparku w Michałowicach. Zmodernizowany skatepark będzie miejscem integracji, rozwoju hobby i sportu dedykowanym przede wszystkim dzieciom i młodzieży z gminy Michałowice.

 

 

 

 

 


 

Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice

 • Wartość: 95 946,33 zł

 • Dofinansowanie: 47 972,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022".

  Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera gminę Michałowice w rozwoju terenów zielonych. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022” otrzymaliśmy dotację w kwocie 47 972,00 zł, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie nasadzeń krzewów, bylin i traw. Dofinansowanie obejmuje pokrycie 50% kosztów planowanego zadania.

 • Nasadzenia zostaną wykonane w różnych miejscowościach naszej gminy. Wzdłuż ulicy Ireny w Komorowie. W Nowej Wsi przy ul. Polnej i ul. Kamelskiego, w Komorowie Wsi przy ul. Starego Dębu. Poza wykonaniem samych nasadzeń gmina zapewni również odpowiednie warunki do rozwoju nowych roślin (odpowiednią glebę, zabezpieczy je na okres zimowy itp.).
 

 

 

 


 

Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD "Komorów" 

 • Wartość: 49 820,00 zł

 • Dofinansowanie: 19 928,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Działkowcy z ROD "Komorów" dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zmodernizują bramy wjazdowe. W ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD Komorów” stare, tradycyjne bramy wjazdowe zostaną zastąpione nowymi bramami, które będą otwierały się w zautomatyzowany sposób. Przewidywany koszt realizacji zadania, to 49 820,00 zł. Dotacja z budżetu Mazowsza wyniesie 19 928,00 zł.

 

 

 

 


 

Kompleksowa modernizacja ROD "Michałki" przy bramie wjazdowej 

 • Wartość: 48 928,00 zł

 • Dofinansowanie: 19 571,20 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Dla działkowców zrzeszonych w ramach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałki” przyznano wsparcie na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej”. W jego ramach zostanie wykonane utwardzenie placu wjazdowego na teren ogrodu. Pojawi się nowe oświetlenie oraz kamera monitoringu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 48 928,00 zł. Dofinansowanie obejmie około 40% planowanych kosztów i wyniesie 19 571,20 zł.

   

 

 

 

 


 

Ładowarka do aut elektrycznych 

 • Wartość inwestycji : 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie w ramach konkursu "Ładowarka w każdej Gminie" realizowanym przez Fundację Lepsza Jakość Życia 

W ramach projektu zostanie wybudowana stacja do ładowania pojazdów elektrycznych. Jej lokalizacja została zaplanowana na parkingu w Al. Topolowej w Michałowicach, który zapewnia 78 miejsc postojowych.  

 

 

 

 


 

Rozbudowa monitoringu na terenie ROD "Granica" 

 • Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 20 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Działkowcy z ROD Granica otrzymali dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica”. W ramach zadania na terenie ogródków działkowych zostanie rozbudowany monitoring - zainstalowanych będzie 19 szt. dotykowych kamer wraz z odpowiednią infrastrukturą. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 50 000,00 zł. Mazowsze dofinansuje 40% planowanych wydatków, tj. 20 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Nowej Wsi 

 • Wartość: 28 225,00 zł

 • Dofinansowanie: 14 112,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu "OSP-2022".

  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi uzyskała wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W ramach programu „OSP – 2022” pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 112,00 zł. Środki te posłużą m.in. do sfinansowania zakupu agregatu prądotwórczego oraz umundurowania strażackiego. 

   

 

 

 

 


 

Remont remizy OSP w Nowej Wsi

 • Wartość: 30 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 30 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2022".

  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi uzyskała wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” otrzymaliśmy dotację w kwocie 30 000 zł. Środki te posłużą do sfinansowania remontu remizy OSP Nowa Wieś, w ramach którego planowane są m.in. wymiana posadzki, prace malarskie i wymiany instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. 

   

 

 

 

 


 

Akademia Młodych Liderów Gminy Michałowice 

 • Wartość: 27 634,00 zł

 • Dofinansowanie: 24 504,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawa pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

  Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój najmłodszych członków wspólnot samorządowych. Gmina Michałowice pozyskała środki w wysokości 24 504,00 zł. Posłużą one do sfinansowania warsztatów dedykowanych dla młodych mieszkańców gminy. W ich ramach uczestnicy zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania gminy i jej jednostek oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program zakłada też rozwój umiejętności miękkich, m.in. liderskich, u uczestników zajęć. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 27 634,00 zł. Dotacja udzielona przez samorząd województwa mazowieckiego ma pokryć blisko 89% kosztów.

   

 

 

 

 


 

Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST

 • Wartość projektu: 100 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 100 000,00 zł

 • Program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

  W ramach programu został zakupiony sprzęt IT do Urzędu Gminy Michałowice, komputery biurowe wraz  z monitorami , a także zdiagnozowano bezpieczeństwo systemów informatycznych.  Kwota dofinansowania pokryła 100% kosztów projektu, tj. 100 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Cyfrowa Gmina - granty PPGR 

 • Wartość projektu: 48 300,00 zł

 • Dofinasowanie: 48 300,00 zł 

 • Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W Gminie Michałowice  do projektu zgłosiło się 20 rodzin. Zostanie im przekazane 16 laptopów, 2 komputery stacjonarne oraz 2 tablety. 

 

 

 


 

Sportowa Polska 

 • Wartość projektu: 8 855 089,48 zł

 • Dofinansowanie: 2 876 800,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Z budżetu państwa zostały dofinansowane 4 modernizacje infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w naszej gminie. Są to:

 • przebudowa wraz z rozbudową sali przy szkole w Michałowicach
 • modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Nowej Wsi
 • rozbudowa boiska sportowego przy szkole w Komorowie
 • budowa placu zabaw przy szkole w Komorowie

 

 

 

 

 


 

Weź głęboki oddech - oddychaj czystym powietrzem

 • Wartość: 172 500,00 zł

 • Dofinansowanie: 54 975,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił gminie Michałowice dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Dofinansowanie obejmuje pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych zadania „Weź głęboki oddech-oddychaj czystym powietrze”, tj. 54 975,00 zł. 

W ramach realizacji zadania przewidziano m.in.:

 •  wykonanie nasadzeń na terenach należących do gminy oraz zakup sadzonek roślin, które zostaną rozdane jej Mieszkańcom.
 • organizację festynu dla mieszkańców;
 • organizację rajdu rowerowego na terenie gminy pod hasłem: „Aktywni i mobilni – tak! Dla czystego powietrza”;
 • przyznawanie odznaczeń „Zielony Przyjaciel Gminy Michałowice” dla instytucji, firm oraz placówek edukacyjnych aktywnie działających na rzecz ochrony powietrza;
 • organizację spotkań, debat i szkoleń pod hasłem: „Czyste powietrze naszą wspólną sprawą”.
 

 

 

 


 

E-usługi dla szkół w ramach ZIT 

 • Projekt partnerski 9 samorządów: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów.  Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 "E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT", 

 • Typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19

 • Wartość całkowita projektu: 9 742 251,51 zł ( koszty kwalifikowalne  8  376 653,27 zł)
 • Dofinansowanie:  6 701 322,62 zł
 • Wartość projektu  dla gminy Michałowice:  869 610,02 zł
 • Dofinansowanie dla gminy Michałowice :  558 495,21 zł