9

Rok 2021

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach 

 • Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach”, której celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Michałowice poprzez budowę placu zabaw w Regułach do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 

 

 

 


 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: Mobilność miejska w ramach ZIT

 • Wysokość dofinansowania: 19 388 013,83 

 

Beneficjent (Lider): Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. 

 

 

 

 


 

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice 

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego 

 • Wysokość dofinansowania: 800 000,00 

 

Remontowany jest  prawy brzeg zalewu, rów A oraz koryto rzeki powyżej zbiornika.

Zakres prac obejmuje:

 •  remont grobli zbiornika (korony, skarpy odwodnej i skarpy czołowej). Na czas remontu koryto Utraty będzie przebiegało przez zbiornik, wzdłuż jego prawej skarpy (nie będzie łączone z nowo wyremontowanym rowem B).
 •  usunięcie nanosów rzecznych

Prace budowlane są prowadzone pod nadzorem przyrodniczym - w pierwszej kolejności powstaną zabezpieczenia dla płazów. Także drzewa zagrożone ewentualnym uszkodzeniem zostały zabezpieczone.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej 

 • Rok dofinansowania 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 • Wysokość dofinansowania: 85 900,00 zł

W ramach zadania wybudowano wolnostojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego. Oprócz budowy budynku, znalazło się również zagospodarowanie terenu dojścia i dojazdu oraz budowa instalacji elektrycznej.

 

 

 

 

 


 

 Zakup zestawu ratownictwa technicznego i remont dyżurki OSP Nowa Wieś  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckie strażnice OSP-2021 oraz OSP-2021

 • Wysokość dofinansowania: 25 000,00 

 

 

 

 

 


 

Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 200 000,00 

 

 

 

 

 


 

 Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 182 911,00 

 

 

 

 

 


 

 Wykonanie przyłącza wody pitnej na terenie ROD Michałki  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 Rozbudowa monitoringu na terenie ROD w Granicy i w Komorowie  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 19 200,00