2312

ROK DOFINANSOWANIA - 2021

 

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE ELKTRONICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE

 •  Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Całkowita wartość projektu: 1 778 926,00 zł
 • Wysokość dofinansowania:  1 168 200,00 zł

Projekt zakłada budowę i uruchomienie systemu teleinformatycznego w gminie Michałowice (etap1), którego celem będzie świadczenie usług publicznych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców a także mieszkańców gmin ościennych oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. System będzie obsługiwał uruchomione w ramach Projektu nowe e-usługi w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych.

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie

 

 

 


 

ROK DOFINANSOWANIA - 2020

 

Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 •   Rok dofinansowania: 2020

 •  „Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach  i Suchym Lesie”  - dofinansowanie: 1 523 632 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 640 735 zł

 •  „Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie” - dofinansowanie: 1 228 986 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 323  480 zł

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie
Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie

 

 

 


 

 

ZDALNA SZKOŁA+ - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  45 000,00 
Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość.   Zostanie zakupiony  sprzętu komputerowy w celu umożliwienia nauki zdalnej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. 
 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

ZDALNA SZKOŁA - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  79 998,00 

Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w celu umożliwienia  nauki zdalnej potrzebującym uczniom. 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

ROK DOFINANSOWANIA - 2019

Wartość  pozyskanych funduszy zewnętrznych  wyniosła 5 477 085,87 zł.  ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 2019 R.  

 

 PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W REGUŁACH 

 • Rok dofinansowania: 2019

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019

 • Całkowita wartość projektu: 1 559 640,00
 • Wysokość dofinansowania: 1 091 748,00
Ulica Wiejska w Regułach została oddana do użytku w październiku 2019. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przed przebudową wymieniono też zasuwy wodociągowe. W wyniku realizacji projektu usprawniony został jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w gminie Michałowice, poprawiła się też dostępność do WKD Reguły oraz przystanków autobusowych ZTM.
 

 

 

 


 

 REWITALIZACJA PARKU W REGUŁACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

Przeprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku w Regułach. W ramach prac wykonano palisadę wokół stawu. Ponadto posadzono 386 krzewów, 1796 bylin, oraz 4405 cebul, oraz 31 drzew.

 

 

 


 

 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE-WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019
 • Całkowita wartość projektu: 399 565,50​
 • Wysokość dofinansowania:   279 695,00
 
Remont ul. Turystycznej wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa dojazdu do cmentarza w Komorowie, stacji WKD Komorów, WKD Nowa Wieś Warszawska, Urzędu Gminy Michałowice oraz centrum miejscowości Komorów Wieś. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do połączenia ruchu osiedlowego z ruchem miejskim, usprawniła połączenie komunikacyjne i wpłynęła na zmniejszenie natężenia ruchu lokalnego w tej części gminy Michałowice.
 

 

 

 


 

 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
 • Całkowita wartość projektu: 99 920,00​
 • Wysokość dofinansowania: 48 500,00
W ramach tego zadania wymieniono sprzęt komputerowy na nowy oraz wyposażono pracownię informatyczną. 

 

 

 


 

 MONTAŻ MONITORINGU OGRODU W GRANICY

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO WODY PITNEJ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W MICHAŁOWICACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP MOBILNEGO RĘBAKA DO DREWNA - KOMORÓW

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 24 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 9 600,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU PRZY ULICY TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 80 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU PRZY ULICY KONWALIOWEJ W PĘCICACH

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK PRZY ULICY BRZOZOWEJ  W PĘCICACH MAŁYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 23 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERÓW Z MIEJSCEM NA RELAKS PRZY ULICY BŁĘKITNEJ I BOROWSKIEGO W MICHAŁOWICACH WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 28 800,00​​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Całkowita wartość projektu: 1 439 858,00​
 • Wysokość dofinansowania: 1 338 858,00
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej na rzecz 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Michałowice w wieku 65+, poprzez wzrost liczby miejsc i wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej. Projekt umożliwia dalsze funkcjonowanie osób w swoim dotychczasowym środowisku , mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. 
 

 

 

 


 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE ZIT WOF POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa
 • Całkowita wartość projektu: 2 426 667,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 2 159 734,50 zł

W ramach tego dofinansowania powstaną parkingi w Komorowie, przy ul. Ceglanej i Kolejowej, obok stacji kolejki WKD. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne. 

 

 

 

 


 

 BUDOWA SIECI CZUJNIKÓW DO POMIARU POZIOMU PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM2.5, PM10 W GMINIE MICHAŁOWICE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 60 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 30 000 

Zbudowanie w Gminie Michałowice sieci czujników do pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 umożliwi monitorowanie stanu jakości powietrza w różnych częściach Gminy i jest pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza mieszkańców oraz zwiększenia ich świadomości w tym względzie. Realizacja projektu umożliwia też lokalizację źródeł problemu zanieczyszczonego powietrza i najbardziej newralgicznych miejsc jego występowania. Wpłynie na możliwość szybkiej reakcji gminy i wprowadzenia działań zaradczych.

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO DRONA Z CZUJNIKIEM JAKOŚCI POWIETRZA 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 95 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 47 500 zł

Użytkowanie specjalistycznego drona z czujnikiem pomiaru pyłów pozwoli wykrywać źródła szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z domowych palenisk, monitorować poziom niskiej emisji, przyczyni się również do zwiększenia świadomości mieszkańców gminy, w zakresie wpływu jakości powietrza na ich zdrowie. Eliminowanie niepożądanych zachowań wynikających z braku świadomości ekologicznej pozwoli znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w gminie i na Mazowszu.

 

 

 


 

 REMONT POSADZKI W BUDYNKU REMIZY OSP NOWA WIEŚ

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 12 400 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie posadzki wraz z wymianą podłoża posadzki i ułożenia nowej izolacji. 

 

 

 


 

PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2020-2040​​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: FS/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny
 • Całkowita wartość projektu: 50 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 50 000​ zł

Realizacja zapisów Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice będzie odpowiedzią na potrzeby transportowe w gminie – wpłynie na rozwój elektromobilności, poprzez zwiększenie liczby pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości powietrza, a także poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

 

 

 


 

 ADAPTACJA PLACU PRZY BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ ORAZ KULTURALNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: EFRROW/ Działanie Leader PROW 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 135 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 85 900​ zł

W ramach operacji planuje się utworzenie Centrum edukacyjnego zarządzanego przez OSP Nowa Wieś zlokalizowanego w kontenerze wystawowym przy wyjściu do budynku OSP Nowa Wieś. Pozyskana kwota pozwoli na sfinansowanie dostawy, transportu i montażu zewnętrznego kontenera wystawowego wraz z niezbędnym wyposażeniem: krzesła, stoły, rzutnik cyfrowy wraz z ekranem elektrycznym rozwijanym, laptop do projekcji, regały przeszklone, mobilny regał wystawowy oraz sztalugi.

 

 

 

 

 


 

 Lata 2013-2018 - wybrane projekty 

 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

 • Rok dofinansowania: 2018
 • Całkowita wartość projektu: 15 648 786,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 12 519 028,80 zł
 • Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00
 • Okres realizacji projektu: 02.11.2017 r. – 30.06.2020 r.
 • Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Miasto Żyrardów

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów,
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 3. Promocja projektu.

 Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1

 

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020 Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT
 • Całkowita wartość projektu: 34 795 972,85 zł
 • Wysokość dofinansowania: 27 000 639,02 zł
 • Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019

 

Wnioskodawca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Żyrardów, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 3. Promocja projektu

 

Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku
 • Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków
 • Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

                              

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.07.2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Pruszków (lider), Gminą Michałowice (Partner 1) i Miastem Piastów (Partner 2). W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc postojowych dla rowerów. Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie, Piastowie
 i Michałowicach. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne.

 

 

 

 

 


 

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Celem projektu jest  wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej oraz przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego poprzez zakup elementów Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, które umożliwią przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu Pruszkowskiego.

więcej

Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

baner - Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny.

więcej

 

 

 


 

Projekt "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"

baner

Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. 

 

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy. Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Aktualnie wiedza samorządów lokalnych o jakości i dostępności świadczonych usług jest ograniczona. W konsekwencji, środki przeznaczone na świadczenie usług publicznych przez samorząd są wydawane niewystarczająco efektywnie. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych.

 

 

>>> więcej szczegółów na stronie projektu <<<

 

 

 

 

 


 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

 

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

więcej

 

 

 


 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice

Numer projektu: EPOIG.08.03.00-14-220/13
Umowa o dofinansowanie: EPOIG.08.03.00-14-220/13-00
Całkowita wartość projektu 1.492.535,60 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych w ramach działania: 8.3 PO IG: 1.492.535,60 PLN
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015

 

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Michałowice podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenia szkoleń oraz obsługę serwisową, która jest realizowana w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

więcej

 

 

 


 

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"”

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 zł

Wysokość dofinansowania: 19 400 924,07 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-C855/19-00

Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 30.12.2022 r.

Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Miasto Sulejówek Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Żyrardów,

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź”