122

 

"Modernizacja strażnicy OSP w Nowej Wsi" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program  Mazowieckie strażnice OSP- edycja 2024
 • Wysokość dofinansowania:   20 000,00 zł

 

 


 

 

"Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Nowej Wsi" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program OSP- edycja 2024
 • Wysokość dofinansowania:   37 000,00 zł

 

 


 

 

"Budowa boiska do piłki nożnej wraz z modernizacja terenu obr. Granica, gm. Michałowice" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Mazowsze dla sportu 2024
 • Wysokość dofinansowania:   226 730,00 zł

 

 


 

 

"Zagospodarowanie nasadzeń przy ulicy Spacerowej w Michałowicach" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Mazowsze dla klimatu 2024
 • Wysokość dofinansowania:   200 000,00 zł

 

 


 

 

"Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Szkolnej w Michałowicach" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
 • Wysokość dofinansowania:   187 913,25 zł

 

 


 

 

"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice - edycja II" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024
 • Wysokość dofinansowania:   15 605,00 zł

 

 


 

 

"Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Pęcicach" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Mazowsze dla sołectw 2024
 • Wysokość dofinansowania:   8 820,80 zł

 

 


 

 

"Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby ROD Granica" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Mazowsze dla Działkowców 2024
 • Wysokość dofinansowania:   19 380,00 zł

 

 


 

 

"Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na terenie ROD Michałki" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Mazowsze dla Działkowców 2024
 • Wysokość dofinansowania:   20 000,00 zł

 

 


 

 

"Dbamy o powietrze dla przyszłych pokoleń" 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Mazowsze dla Czystego Powietrza 2024
 • Wysokość dofinansowania:   55 631,00 zł