3216

Informacje dla organizacji

UCHWAŁA NR XXV/301/2020

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Uchwała Nr XXV/301/2020

 

UCHWAŁA NR XXV/300/2020

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Uchwała Nr XXV/300/2020


USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 

Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12


Dokumenty do pobrania