4866

Informacje dla organizacji

UCHWAŁA NR XLIX/635/2023

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Uchwała Nr XLIX/635/2023.pdf

 

UCHWAŁA NR XLIX/522/2022

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Uchwała Nr XLIX/522/2022


UCHWAŁA NR XXXVII/403/2021

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Uchwała Nr XXXVII/403/2021


UCHWAŁA NR XXV/301/2020

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Uchwała Nr XXV/301/2020


UCHWAŁA NR XXV/300/2020

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024”

Uchwała Nr XXV/300/2020


USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 

Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12


Dokumenty do pobrania