Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Pożyczki na realizację zadań statutowych skierowanych do mieszkańców Gminy Michałowice współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych.

Załączniki