04.01.2024 14:05
140

"Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach"

Data podpisania umowy:
30.08.2023
Data zakończenia:
01.07.2026
Wartość:
924960,00 zł
Firma:
Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA” –
Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowi
ul. Święciańska 6
61-132 Poznań

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach, gm. Michałowice wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich innych decyzji, warunków, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji inwestycji.
2. Przedmiot zamówienia zostanie opracowany na podstawie „Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zwanego dalej PFU) dla zadania budowa szkoły podstawowej w Regułach”.


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta