01.05.2010 2.703.591,16 zł

Przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach

31.10.2010

01.07.2010 180 000 zł

Przebudowa ul. Koralowej w Komorowie

15.08.2010

16.03.2009 2.956.709,31 zł

Przebudowa ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi

15.07.2010

05.10.2009 842.621,36 zł

Przebudowa ul. Zamojskiego i Chopina w Komorowie

15.07.2010