Budowa ciągu pieszo -rowerowego na terenie Gminy: Etap II ul. Parkowa w Pęcicach. Data podpisania umowy: 29.11.2006       Data zakończenia: 31.12.2007       Wartość: 618 793,54 zł

Ciąg pieszo-rowerowy w Pęcicach został wybudowany i odebrany.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Parkowej w Pęcicach, od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy do kościoła w Pęcicach (długość około 720,00m, szerokość 3,0m.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Pęcicach - wykonanie kanału. Data podpisania umowy: 21.11.2006       Data zakończenia: 31.12.2007       Wartość: 2 951 925,74 zł

I.Budowa kanału sanitarnego w ul. Parkowej w Pęcicach wraz z odejściami.
II.Budowa przewodu tłocznego wraz z pompownią ścieków.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Niecałej, Południowej i Zachodniej wraz z infrastrukturą techniczną w Komorowie Wsi. Data podpisania umowy: 28.12.2006       Data zakończenia: 10.12.2007       Wartość: 283 550 zł

Budowa kanałów sanitarnych oraz przykanalików została zakończona.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Niecałej, Południowej i Zachodniej w Komorowie Wsi wykonane zostaną:
- kanały sanitarne z rur PVC klasy \S\ Dn 200 o łącznej długości L=488.5
- przykanaliki szt. 16 z rur PVC Dn160
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Piaskowej w Granicy. Data podpisania umowy: 14.12.2006       Data zakończenia: 15.11.2007       Wartość: 617 813,60 zł

Budowa kanałów wraz z przykanalikami została zakończona.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej w Granicy wykonane zostaną:
- kanały sanitarne z rur PVC klasy \S\ Dn 200 o długości L= 423,50 m
- przykanaliki szt. 26 z rur PVC Dn160 W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Granicy wykonane zostaną:
- kanały sanitarne z rur PVC klasy \S\ Dn 200 o długości L= 217,50 m
- przykanaliki szt. 6 z rur PVC Dn160

czytaj więcej

Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej w Michałowicach. Data podpisania umowy: 20.09.2006       Data zakończenia: 15.11.2007       Wartość: 1 567 048,17 zł

Realizacja została zakończona.

Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej w Michałowicach.

czytaj więcej

Wykonanie ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi- drugi etap. Data podpisania umowy: 15.11.2006       Data zakończenia: 30.10.2007       Wartość: 446 183,28 zł

Ogródek jordanowski w Komorowie Wsi został zakończony – jest użytkowany.

Zakres robót obejmuje: wykonanie pomostów, utwardzeń terenu , wyposażenie i wykonanie nowej szaty roślinnej i inne.

czytaj więcej

Modernizacja wraz dobudową sal w przedszkolu w Michałowicach Data podpisania umowy: 11.04.2007       Data zakończenia: 30.09.2007       Wartość: 1.560.990,00 zł

Budowa została zakończona. W dniu 12.10.2007 r. uprawomocniła się decyzja na użytkowanie dobudowanych sal.

Zakres robót obejmował: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne, sieci wod.-kan. i c.o.

czytaj więcej