Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych Data podpisania umowy: 03.01.2008       Data zakończenia: 09.10.2008

Zakres robót obejmuje budowę: kanału sanitarnego o śr. 200mm, L=338,8 m z rur PVC klasy S; przykanalików o śr. 160mm, ze studnią Wavin (szt. 10); przykanalików o śr. 160mm, ze studnią betonową (szt. 4)

czytaj więcej

Modernizacja ul Jodłowej w Komorowie Data podpisania umowy: 20.08.2007       Data zakończenia: 30.09.2008czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej, Jasnej, Grabowej w Opaczy Koloni i Opaczy Małej Data podpisania umowy: 28.12.2006       Data zakończenia: 28.09.2008       Wartość: 242 960,75 zł

Budowa została zakończona, inwestycja w trakcie odbioru. W tych ulicach została do wykonania przydomowa pompownia ścieków.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej, Jasnej, Grabowej wykonane zostaną:
- kanały sanitarny ciśnieniowy z przewodu Dn63 PE80
- kanały sanitarny z rur PVC klasy S Dn160 - zasilanie pomp ściekowych z tablic mieszkaniowych przy posesjach
- przykanaliki z rur PVC Dn160 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

czytaj więcej

Modernizacja ul. Ogrodowej w Regułach Data podpisania umowy: 15.09.2007       Data zakończenia: 31.05.2008

Wykonanie modernizacji ulicy na długości 428 mb, w tym:
805 m2 chodnika wraz z wjazdami z kostki bet.,
2.321 m2 nawierzchni jezdni z kostki bet.,
283 m kanału deszczowo z rur PVC o średnicy 315 mm, 1
32 mb kanału z rur żelbetowych Wipro o średnicy 250 mm, 31 m przykanalików o średnicy 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi (10 szt.) i wlotami ulicznymi (12 szt.),
przepust żelbetowy o średnicy 1200 mm i L = 25 m.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Gminy - budowa w ul. Centralnej w Opaczy Kolonia. Data podpisania umowy: 20.11.2006       Data zakończenia: 30.03.2008       Wartość: 908 301,06 złczytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Regulskiej, Żwirki i Wigury, płk. Kuklińskiego, odejścia od Jesionowej w Michałowicach. Data podpisania umowy: 21.11.2006       Data zakończenia: 15.03.2008       Wartość: 528 366 zł

kanalizacja sanitarna w ul. Regulskiej:
- kanał sanitarny ciśnieniowy L=243,00m, oraz
- kanał sanitarny L=5,00 m
- przykanaliki szt.2
- zasilanie pomp ściekowych kanalizacja sanitarna

w ul. Płk. Kuklińskiego oraz Żwirki i Wigury:
- kanał sanitarny L=374,00 m
- przykanaliki szt.10 kanalizacja sanitarna i wodociąg

w bocznej od Jesionowej:
- kanał sanitarny (w zachodniej części ulicy L=143,00m, we wschodniej części ulicy L=183,00m)
- przykanaliki (część zachodnia - szt. 7, część wschodnia - 9 szt.)
- wodociąg L=159,50m (część zachodnia)

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Rzemieślniczej w Nowej Wsi wraz z wodociągiem i przebudową gazociągu. Data podpisania umowy: 12.07.2007       Data zakończenia: 15.02.2008       Wartość: 752 578,44 zł

Budowa jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia 15.12.2007 r.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej, Jasnej, Grabowej wykonane zostaną:

- w ul. Słonecznej w Nowej Wsi:
wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC fi200mm, L=ok.527,50mb wykonanie przewodu wodociągowego z rur PVC, L=ok.554,50 wykonanie przykanalików sanitarnych z rur PVC, szt. 14 wykonanie przebudowy gazociągu

- w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi:
wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC fi200mm, L=424,00mb wykonanie przewodu wodociągowego z rur PVC, L=425,00mb wykonanie przykanalików sanitarnych z rur PVC, szt. 22

czytaj więcej