03.01.2008 00:00
4

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych

Data podpisania umowy:
03.01.2008
Data zakończenia:
09.10.2008
Firma:
„ISSO 1“ Spółka z o.o., ul. Jugosłowiańska 10 lok.62, 03-984 Warszawa, fax: 0 22 671 93 44