Zaprojektowanie i wykonanie odcinka ścieżki rowerowej przy Al. Topolowej w Michałowicach. Data podpisania umowy: 30.11.2011       Data zakończenia: 31.12.2011       Wartość: 140.000,00 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Mickiewicza w Michałowicach Data podpisania umowy: 01.07.2011       Data zakończenia: 15.11.2011       Wartość: 1.445.420,77 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Konopnickiej wraz z budową odwodnienia w ul. Brzozowej i Konopnickiej w Pęcicach Małych Data podpisania umowy: 01.08.2011       Data zakończenia: 31.10.2011       Wartość: 495.000,00 zł.czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka oraz w bocznej od ul. Długiej w Granicy, Gm. Michałowice Data podpisania umowy: 15.05.2011       Data zakończenia: 31.07.2011       Wartość: 200.403,57 złczytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Komorowie Wsi Data podpisania umowy: 20.07.2010       Data zakończenia: 30.06.2011       Wartość: 388.941,57 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Regulskiej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej w Michałowicach Data podpisania umowy: 15.11.2010       Data zakończenia: 30.06.2011       Wartość: 1.526.997,32 złczytaj więcej

Przebudowa ul. Sobieskiego w Komorowie Data podpisania umowy: 15.12.2010       Data zakończenia: 30.06.2011       Wartość: 719.800,01 złczytaj więcej

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie Wsi, gm. Michałowice (etap I). Data podpisania umowy: 03.01.2011       Data zakończenia: 30.04.2011       Wartość: 728 400 plnczytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Sosnowej w Opaczy Kolonii, gm. Michałowice Data podpisania umowy: 10.11.2010       Data zakończenia: 30.04.2011       Wartość: 34.950,00czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej w Michałowicach Data podpisania umowy: 03.01.2011       Data zakończenia: 30.04.2011       Wartość: 51 660 złczytaj więcej

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w ul. Sosnowej Opacz Kolonia gm. Michałowice Data podpisania umowy: 10.11.2010       Data zakończenia: 08.02.2011       Wartość: 191.500,00czytaj więcej