18.09.2014 383.598,78 zł

Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I

31.12.2014

24.09.2014 138.611,58 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy

31.12.2014

04.07.2014 3.986.286,71 zł

Przebudowa rowu U-1 – etap I

31.12.2014

18.08.2014 624.844,91 zł

Remont ulic i nawierzchni bitumicznej

31.12.2014

06.08.2014 780.191,90 zł

Przebudowa ul. Żytniej w Regułach

30.11.2014

04.09.2014 393.971,73 zł

Przebudowa ul. Słonecznej w Nowej Wsi

17.11.2014

07.08.2014 393.852,25 zł

Przebudowa ul. Partyzantów w Michałowicach

31.10.2014

04.07.2014 1.490.000,00 zł

Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy - Kolonii

31.10.2014

04.08.2014 1.140.210,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap I

31.10.2014