15.10.2009 00:00
5

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia, Przytorowej w Regułach

Data podpisania umowy:
15.10.2009
Data zakończenia:
30.06.2010
Wartość:
495.488,88 zł
Firma:
ISSO1 Spółka z o.o.