21.08.2017 12:15
7

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Data podpisania umowy:
18.08.2017
Data zakończenia:
30.09.2017
Wartość:
142.466,04 zł
Firma:
Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, Raszyn