12.12.2016 09:50
17

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach Wsi – etap IV

Data podpisania umowy:
05.12.2016
Data zakończenia:
31.05.2017
Wartość:
423.120,00 zł
Firma:
„FAL - BRUK”
Sp. z o.o. sp. k.
Warszawa