14.03.2017 12:00
7

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy

Data podpisania umowy:
07.03.2017
Data zakończenia:
31.05.2017
Wartość:
95.324,77zł
Firma:
Usługi Budowlane
Grądzki Waldemar
Gołków