31.07.2013 00:00
51

Budowa Gminnego Przedszkola w Granicy – zagospodarowanie działek nr ew. 581 i 582/1

Data podpisania umowy:
31.07.2013
Data zakończenia:
25.10.2013
Wartość:
819.651,64 zł
Firma:
Konsorcjum firm:
Lider – Piotr Zakrzewski
uczestnik – As Bud Albert Śpiewakowski